Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän esittely

Sami Asikainen

s.1971, yo-merkonomi

Suomen kansalainen

VMP Oyj:n toimitusjohtaja (2019–)

Keskeinen työkokemus

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj, toimitusjohtaja (2014-2019)
Wulff Oy Ab, toimitusjohtaja (2011-2014)
Oy Hartwall Ab (1998-2011)

 

Hannu Nyman

s. 1969, DI, KTM

Suomen kansalainen

VMP:n talous- ja hallintojohtaja (2019-)

 

Keskeinen työkokemus:

Efecte Oyj, talousjohtaja (2017-2019)

Affecto Oyj, johtaja M&A, IR,  (2004-2015)

Conventum Corporate Finance Oy, apulaisjohtaja (2002-2004)

Conventum Pankkiiriliike Oy, pääanalyytikko (1999-2002)

TAI-tutkimuslaitos, projektipäällikkö (1996-1999)

TAI-tutkimuslaitos, tutkija (1993-1995)

 

Jani Suominen

s. 1967, FM, eMBA
Suomen kansalainen

VMP:n henkilöstövuokrauspalveluiden johtaja (2018–2019)

VMP:n yrittäjäpalveluiden johtaja 2019-

Keskeinen työkokemus

Varamiespalvelu-Group Oy, varatoimitusjohtaja (2013–)
Suomen Varamiespalvelu Oy, varatoimitusjohtaja (2010–2013)
Suomen Varamiespalvelu Oy, laatujohtaja (2009–2010)
Suomen Varamiespalvelu Oy, yhteysjohtaja (2005–2009)
Suomen Varamiespalvelu Oy, viestintäjohtaja (2001–2005)
Staffservice Finland Oy, yhteyspäällikkö (2000–2001)

 

Aki Peiju

s. 1977, BBA
Suomen kansalainen

VMP:n teknologiajohtaja (2019-)

Keskeinen työkokemus

Administer Konserni, teknologia- ja tietohallintojohtaja (2018-2019)
Enfo Oyj, teknologiajohtaja (2016-2018)
3gamma, myynti- ja kehitysjohtaja (2015-2016)
Pyroll Konserni, tietohallintojohtaja (2014-2015)
Euroclear, tuotejohtaja (2013-2014)
Smartum Konserni, tietohallintojohtaja (2009-2013)

Tomi Laaksola

s. 1982, kauppatieteiden ylioppilas
Suomen kansalainen

Johtaja, henkilöstövuokraus

Keskeinen työkokemus

Jobio-yhtiöt, liiketoimintajohtaja, perustajaosakas (2006-2018)
9ine Consulting Oy, yrittäjä (2010-)

Keskeiset luottamustehtävät

Oy Sailer Research & Development Ltd, 2017-
Pilvilampi Software Oy, 2016-
Oy Jobinvest Ltd, 2012-

 

Laura Santasalo

s 1962, KTM

Suomen kansalainen

VMP Oyj:n organisaatioiden kehittämisen ja rekrytoinnin johtaja  (2019-)

 

Keskeinen työkokemus:

Corporate Spirit Oy,  toimitusjohtaja, Spirit Designer (2016-)
Talent Vectia Oy, johtaja, Asiakaskokemus ja Myynti (2015-2016)
Promenade Research Oy, toimitusjohtaja (2010-2015)
Hunting Minds Oy, toimitusjohtaja, partner (2006-2010)
Oy Silja Ab, kehitysjohtaja (2004-2006)
Radiolinja Oy, Henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja (1999-2004)
Tecnomen Oy, johtaja, Liiketoiminnan kehitys ja Markkinointi (1997-1999)
Telecom Finland Oy, vientijohtaja (1990-1997)

Hanna Lehto

s. 1984, filosofian maisteri
Suomen kansalainen

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Keskeinen työkokemus

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj, viestintä- ja markkinointijohtaja (2018-)
Smile Henkilöstöpalvelut Oyj, (2017-)
Tampereen Ritarihuone Oy, projektipäällikkö (2016)
Tekonivelsairaala Coxa Oy, suunnittelija (2010-2016)

Toimitusjohtajan tehtävät

VMP:n toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen antamien valtuuksien ja suuntaviivojen sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja informoi hallitusta VMP:n strategian, liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat: hallituksessa keskusteltavien asioiden käsittely ja valmistelu, VMP:n toiminnan kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa hallituksen kanssa hyväksymän strategian tavoitteiden mukaisesti ja hallituksen päätösten asianmukainen täytäntöönpano. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi VMP:n juoksevan hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä luotettavasti. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi siitä, että VMP:ssä noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja sovellettavia määräyksiä. Toimitusjohtaja toimii puheenjohtajana VMP:n johtoryhmän kokouksissa.

VMP:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja palkkiosta, pitkän ja lyhyen aikavälin kannustintavoitteet sekä toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Hallituksella on oikeus erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Johtoryhmän tehtävät

VMP:n johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista.

Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot, liiketoimintojen yhdistämiset ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää VMP:n liiketoimintaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden ja hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa tai tarpeen niin vaatiessa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään VMP:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin.