Johdon liiketoimet

VMP:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä tai niihin liittyviä johdannaisia tai muita rahoitusvälineitä

Johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimensa Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta VMP:lle ja Finanssivalvonnalle. VMP julkaisee ilmoitukset yhtiötiedotteella, joka toimitetaan keskeisille tiedotusvälineille, Finanssivalvonnalle ja Nasdaq Helsinki Oy:lle viipymättä, viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiö julkaisee ja säilyttää kaikki annetut ilmoitukset vähintään viiden vuoden ajan.

Jotta VMP:lle varattaisiin riittävästi aikaa tutustua ilmoituksiin yhtiötiedotteen tekemistä varten, johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä tulisi ilmoittaa liiketoimet viipymättä liiketoimea seuraavana työpäivänä. Ilmoitus tehdään lähettämällä Finanssivalvonnalle toimitettava lomake VMP:lle osoitteeseen johdonkaupat@vmp.fi.

Tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista löytyy täältä.

 

Ohjeet

  1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake 

 

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

VMP Oyj LEI-tunnus: 743700ZKOMTB7X00OW54

VMP Oyj osakkeen kaupankäyntitunnus: VMP

VMP Oyj osakkeen ISIN-koodi: FI4000322326

 

  1. Lähetä täytetty lomake sekä VMP:lle että Finanssivalvonnalle.

Lähetys Finanssivalvonnalle

  • Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi  ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

 

Lähetys VMP Oyj:lle

  • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen johdonkaupat(at)vmp.fi
  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli VMP:llä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

 

Lisätietoja Finanssivalvonnan sivuilta:

https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/