Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Juha Pesola tilinpäätöstiedotteen 2018 yhteydessä:

”Vuoden 2018 viimeinen neljännes sujui liiketoimintamme osalta suunnitelmiemme mukaisesti. Liikevaihto jatkoi kasvuaan ja nousi 33,3 milj. euroon (31,5). Kannattavuus jatkui hyvällä tasolla ja oikaistu käyttökate oli 2,4 milj. euroa (2,7).

Tavoittelemme orgaanisen kasvun lisäksi merkittävää roolia toimialan konsolidaatiossa. Toteutimme neljännellä vuosineljänneksellä kaksi merkittävää yrityskauppaa. Marraskuussa ostimme Henkilöstötalo Voiman ja joulukuussa HoReCa- toimialaan keskittyvän Enjoy-konsernin. Tilikauden päättymisen jälkeen ostimme kaupan alalle keskittyvän Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n. Näillä järjestelyillä vahvistimme entisestään VMP:n asemaa henkilöstöpalvelualalla, ja saimme paljon uutta osaamista, asiakkaita ja liiketoimintaa osaksi VMP:tä. Ostettujen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2018 oli yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, ja toimintoja tehostamalla voidaan saavuttaa merkittäviä synergiahyötyjä.

Toteutetut yrityskaupat vahvistavat palvelusektorin liiketoimintaamme, mikä edelleen tasapainottaa konsernin asiakaskunnan toimialajakaumaa ja tuo tasaista kasvua yli talouden suhdannevaihteluiden. Enjoy-kaupan myötä toimintamme laajeni myös Lappiin, jonka matkailun kasvun uskotaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Olen tyytyväinen, että VMP nähdään hyvänä ja vahvana kumppanina, jolla on kykyä kehittää liiketoimintaa ja koko toimialaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kasvupalvelu-uudistuksella pyritään edistämään työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastaamaan työmarkkinoiden muutoksiin. Uudistus on noussut poliittisessa keskustelussa esille aiempaa voimakkaammin lähestyvien vaalien ansiosta. Näkemykseni mukaan käynnissä olevia ja uusia kasvupalvelu-uudistuksen pilotteja, joissa VMP Urapalvelu on aktiivisesti mukana, tullaan jatkamaan. Paine työllisyyspalveluiden uudistamiselle ei ole poistunut, ja yksityinen sektori on vahvasti mukana tässä kehityksessä.

Vuosi 2018 oli VMP:lle merkittävien muutosten aikaa. Yhtiö listautui ja liiketoiminta kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Uskon, että työelämän murros tarjoaa paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja meillä on yhtiönä hyvät edellytykset auttaa yrityksiä ja työntekijöitä menestymään muutoksen keskellä.”